LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” năm 2017