LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Hơn 2 tỷ đồng chăm lo cho CNLĐ nghèo

Các đại biểu thống nhất các Nghị quyết hội nghị đề ra
Các đại biểu thống nhất các Nghị quyết hội nghị đề ra
Các đại biểu thống nhất các Nghị quyết hội nghị đề ra