LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Hơn 2 tỷ đồng chăm lo cho CNLĐ nghèo

Các đại biểu thống nhất các Nghị quyết hội nghị đề ra
Các đại biểu thống nhất các Nghị quyết hội nghị đề ra