LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Hấp dẫn liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2018

Ban tổ chức trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải.
Ban tổ chức trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải.
Ban tổ chức trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải.
Lên top