LĐLĐ tỉnh Đắk Nông: Gần 2 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông Đinh Trọng Nhương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông Đinh Trọng Nhương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông Đinh Trọng Nhương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Lên top