LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Trao quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân. Ảnh: P.V​
LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân. Ảnh: P.V​