LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao tặng hoa và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Lương Tân. Ảnh: T.X
Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao tặng hoa và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Lương Tân. Ảnh: T.X
Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk trao tặng hoa và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Lương Tân. Ảnh: T.X
Lên top