LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Hơn 1.200 CĐCS đã được trang bị báo Lao Động