LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: 1.000 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện