LĐLĐ tỉnh Đắk Lắc: Chú trọng nâng cao tay nghề cho công nhân