LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động dịp Tháng Công nhân

Công nhân được cắt tóc miễn phí trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Tháng Công nhân của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
Công nhân được cắt tóc miễn phí trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Tháng Công nhân của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
Công nhân được cắt tóc miễn phí trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Tháng Công nhân của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
Lên top