LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tặng 28 suất quà động viên người lao động khó khăn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư (giữa) trao quà cho người lao động khó khăn.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư (giữa) trao quà cho người lao động khó khăn.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư (giữa) trao quà cho người lao động khó khăn.
Lên top