LĐLĐ tỉnh Cao Bằng kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thư - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thư - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thư - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cá nhân.
Lên top