LĐLĐ tỉnh Cao Bằng ký kết chương trình phối hợp với TAND tỉnh

Lãnh đạo LĐLĐ và  TAND tỉnh Cao Bằng  ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: C.T.V
Lãnh đạo LĐLĐ và TAND tỉnh Cao Bằng ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: C.T.V
Lãnh đạo LĐLĐ và TAND tỉnh Cao Bằng ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: C.T.V
Lên top