LĐLĐ tỉnh Cà Mau sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Lên top