LĐLĐ tỉnh Cà Mau khai mạc phiên chợ nghĩa tình

LĐLĐ tỉnh Cà Mau khai mạc phiên chợ nghĩa tình (ảnh Nguyễn Bảo)
LĐLĐ tỉnh Cà Mau khai mạc phiên chợ nghĩa tình (ảnh Nguyễn Bảo)
LĐLĐ tỉnh Cà Mau khai mạc phiên chợ nghĩa tình (ảnh Nguyễn Bảo)
Lên top