LĐLĐ tỉnh Bình Thuận: Tổng kết trao giải 3 cuộc thi lớn trong năm 2020

Ông Nguyễn Xuân Phối, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận phát biểu tổng kết, đánh giá các cuộc thi. Ảnh: Võ Huyền
Ông Nguyễn Xuân Phối, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận phát biểu tổng kết, đánh giá các cuộc thi. Ảnh: Võ Huyền
Ông Nguyễn Xuân Phối, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận phát biểu tổng kết, đánh giá các cuộc thi. Ảnh: Võ Huyền
Lên top