LĐLĐ tỉnh Bình Thuận: Thăm và tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, người già neo đơn
tại địa phương
Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, người già neo đơn tại địa phương
Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, người già neo đơn tại địa phương
Lên top