LĐLĐ tỉnh Bình Thuận: Kịp thời hỗ trợ cho 1.300 NLĐ ảnh hưởng COVID-19

Công đoàn Bình Thuận hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Ảnh: Võ Huyền
Công đoàn Bình Thuận hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Ảnh: Võ Huyền
Công đoàn Bình Thuận hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Ảnh: Võ Huyền
Lên top