LĐLĐ tỉnh Bình Thuận: Hơn 200 nữ CNVCLĐ nghèo được vay vốn 1 tỉ đồng

Trao tặng quà cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Trao tặng quà cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Trao tặng quà cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top