LĐLĐ tỉnh Bình Thuận: Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trên 500 đoàn viên

Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong tổ chức lễ thành lập CĐCS Công ty TNHH Nhật Quang VT. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong tổ chức lễ thành lập CĐCS Công ty TNHH Nhật Quang VT. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong tổ chức lễ thành lập CĐCS Công ty TNHH Nhật Quang VT. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top