LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm động viên gia đình công nhân có con bị đuối nước

LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm động viên gia đình công nhân có con bị đuối nước. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm động viên gia đình công nhân có con bị đuối nước. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm động viên gia đình công nhân có con bị đuối nước. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top