Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Bình Định và LĐLĐ tỉnh Kon Tum: Báo cáo kết quả ĐH XI CĐVN