LĐLĐ tỉnh Bình Định và LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Phát động “Tháng Công nhân”