LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3, khóa XIII

Hội nghị đã thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến quan trọng. Ảnh: N.T
Hội nghị đã thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến quan trọng. Ảnh: N.T
Hội nghị đã thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến quan trọng. Ảnh: N.T
Lên top