LĐLĐ tỉnh Bình định ra quân Tháng Công nhân

Ông Lê Từ Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐKKT tỉnh Bình Định, tặng khen thưởng cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tiêu biểu.
Ông Lê Từ Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐKKT tỉnh Bình Định, tặng khen thưởng cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tiêu biểu.
Ông Lê Từ Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐKKT tỉnh Bình Định, tặng khen thưởng cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tiêu biểu.
Lên top