LĐLĐ tỉnh Bình Định: Phát triển hơn 1.800 đoàn viên trong Tháng Công nhân

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐ Bình Định.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐ Bình Định.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐ Bình Định.
Lên top