LĐLĐ tỉnh Bình Định: Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ảnh: Ánh Nguyệt
Ảnh: Ánh Nguyệt
Ảnh: Ánh Nguyệt
Lên top