LĐLĐ tỉnh Bình Định: 3 năm, gần 34 tỉ đồng lo Tết cho người lao động

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (trái) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (trái) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (trái) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lên top