LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Sẵn sàng cho ngày hội lớn của công nhân lao động