LĐLĐ tỉnh Bến Tre họp mặt kỷ niệm 91 năm Công đoàn Việt Nam

Tuyên dương cán bộ có nhiều thành tích hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Tuyên dương cán bộ có nhiều thành tích hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Tuyên dương cán bộ có nhiều thành tích hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Lên top