LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Đa số doanh nghiệp thực hiện tăng lương tối thiểu vùng