LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tuyên truyền cho 300 cán bộ Công đoàn về Hiệp định TPP