LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Doanh nghiệp tổ chức tốt bếp ăn tập thể là thể hiện sự quan tâm sức khỏe người lao động

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nguyễn Văn Huy
Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nguyễn Văn Huy
Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nguyễn Văn Huy
Lên top