LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân