LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu trao "Mái ấm Công đoàn"

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn (ảnh Biện Tới)
LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn (ảnh Biện Tới)
LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn (ảnh Biện Tới)
Lên top