LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Công nhân chế biến thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: nhật hồ
Công nhân chế biến thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: nhật hồ
Công nhân chế biến thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: nhật hồ
Lên top