LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội lần XIII của Đảng (ảnh  Hồng Tới)
LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội lần XIII của Đảng (ảnh Hồng Tới)
LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội lần XIII của Đảng (ảnh Hồng Tới)
Lên top