LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN

Ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN (bên phải) trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN cho LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Trần Minh Sơn
Ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN (bên phải) trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN cho LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Trần Minh Sơn
Ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN (bên phải) trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN cho LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Trần Minh Sơn
Lên top