LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Thành lập mới 4 công đoàn cơ sở