LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các cá nhân nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.
Các cá nhân nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.
Các cá nhân nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.
Lên top