LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Các hộ vay đều hoàn trả vốn và lãi suất đúng thời hạn

Dự án trồng rừng mỡ do LĐLĐ huyện Bạch Thông làm chủ dự án. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Dự án trồng rừng mỡ do LĐLĐ huyện Bạch Thông làm chủ dự án. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Dự án trồng rừng mỡ do LĐLĐ huyện Bạch Thông làm chủ dự án. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Lên top