LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh: Triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) và đồng chí Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (hàng đầu, bên trái) ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: PV
Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) và đồng chí Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (hàng đầu, bên trái) ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: PV
Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng đầu, bên phải) và đồng chí Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (hàng đầu, bên trái) ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: PV
Lên top