Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch