LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Trao lãi suất tiết kiệm cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (thứ 2 từ phải qua) trao tiền lãi suất cho cháu Nguyễn Tiến Mạnh.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (thứ 2 từ phải qua) trao tiền lãi suất cho cháu Nguyễn Tiến Mạnh.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang (thứ 2 từ phải qua) trao tiền lãi suất cho cháu Nguyễn Tiến Mạnh.
Lên top