LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tổng kết công tác công đoàn năm 2018

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể.
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể.
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể.
Lên top