LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tôn vinh 132 CNLĐ tiêu biểu

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh chụp ảnh lưu niệm với CNLĐ tiêu biểu được tôn vinh.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh chụp ảnh lưu niệm với CNLĐ tiêu biểu được tôn vinh.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh chụp ảnh lưu niệm với CNLĐ tiêu biểu được tôn vinh.
Lên top