LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tiếp tục ký 5 thỏa thuận hợp tác về phúc lợi cho đoàn viên

Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Bắc Giang (bên trái)  và ông Nghiêm Xuân Hưởng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Tuấn
Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Bắc Giang (bên trái) và ông Nghiêm Xuân Hưởng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Tuấn
Ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Bắc Giang (bên trái) và ông Nghiêm Xuân Hưởng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Tuấn
Lên top