LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tập huấn phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Lên top