LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tăng cường tư vấn pháp luật cho công nhân lao động tại doanh nghiệp

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động Công ty TNHH Mplus Hà Nội.
Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động Công ty TNHH Mplus Hà Nội.
Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động Công ty TNHH Mplus Hà Nội.
Lên top