LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang chỉ đạo hội nghị.
Lên top